Chính Sách Quyền Riêng Tư – Lvbet.com

Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Quyền riêng tư này định nghĩa về thu thập, lưu trữ và xử lý an toàn những dữ liệu cá nhân cung cấp bởi những người có thể xác định danh tính, bao gồm dữ liệu nhạy cảm và các dữ liệu phi cá nhân khác mà LV BET thu được một cách hợp pháp từ bạn, liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của LV BET – chúng tôi luôn áp dụng những tiêu chuẩn bảo mật cao nhất theo pháp luật hiện hành và các biện pháp thực hành tốt nhất. Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho LV BET.com cũng như tất cả các thương hiệu, trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Tập đoàn LV BET.

Khi sử dụng dịch vụ của LV BET, bạn chấp thuận cho phép thu thập, xử lý, lưu giữ và chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách Quyền riêng tư này. Bạn có thể lựa chọn dùng các công cụ để kiểm soát cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn. Thông tin chi tiết về vấn đề này đã được trình bày trong Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng dừng truy cập, sử dụng hay tương tác với bất kỳ Dịch vụ nào của LV BET hay các lĩnh vực kinh doanh khác của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bạn cần đọc chính sách này cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

“Chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi” và “LV BET” dùng để chỉ Fairload Limited (Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu).

ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là Fairload Limited, công ty đăng ký theo luật pháp nhà nước Malta, thành viên của Liên minh châu u. Công ty có số đăng ký C71200 với địa chỉ đăng ký tại 115B, Old Mint Street, Valletta, VLT1515, Malta. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại. Nếu cần thêm thông tin hoặc trợ giúp về dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ [email protected].

NHỮNG DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Họ tên của bạn.

2. Địa chỉ e-mail của bạn.

3. Tên người dùng.

4. Địa chỉ IP.

5. Số điện thoại di động.

6. Thông tin kỹ thuật về bất kỳ thiết bị nào mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc các thông tin kỹ thuật khác.

7. Thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ của LV BET, bao gồm thông tin về thời gian, cách thức và địa điểm bạn sử dụng dịch vụ.

8. Thời gian bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc sửa đổi hồ sơ, cài đặt tùy chọn, đăng ký hoặc thực hiện giao dịch mua thông qua dịch vụ.

9. Thông tin về quá trình bạn sử dụng các mạng xã hội (nếu bạn đã liên kết dịch vụ của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn). Trong đó có thể bao gồm một số thông tin từ Feysbuk và các mạng xã hội khác (bao gồm quyền truy cập vào danh sách bạn bè và các dữ liệu phân tích phi cá nhân khác), tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành của Feysbuk và các trang web mạng xã hội khác một cách nghiêm ngặt – chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho bạn tất cả chức năng của dịch vụ mà LV BET cung cấp.

10. Thông tin về hoạt động nạp và rút tiền của bạn.

11. Mọi dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua dịch vụ của chúng tôi.

12. Mọi dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

13. Như một phần của quy trình Thẩm định Khách hàng và theo quy định của pháp luật, LV BET có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.

TẠI SAO CHÚNG TÔI CẦN NHỮNG DỮ LIỆU NÀY?

LV BET xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn đầy đủ chức năng của các dịch vụ được cung cấp trên trang web của LV BET, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý mà LV BET phải tuân thủ và/hoặc thực hiện mục đích xử lý dữ liệu hoàn toàn hợp pháp theo các quyền của bạn. Đó là các dịch vụ bảo mật xử lý dữ liệu, chống gian lận và rửa tiền, và tiếp thị.

LV BET có nghĩa vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở các quy định pháp lý và pháp luật hiện hành. Những quy định này bao gồm quy định về thuế, quy định chống rửa tiền và các quy định khác liên quan đến nhà điều hành có giấy phép được cơ quan giám sát cấp phép.

Ngoài ra, dữ liệu của bạn có thể được LV BET sử dụng cho các mục đích sau:

1. Cung cấp cho bạn các dịch vụ nằm trong hoạt động của trang web LV BET.

2. Cung cấp thông tin tiếp thị cá nhân hóa về các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ LV BET hoặc các dịch vụ mà có thể bạn quan tâm, ví dụ: LV BET có thể gửi cho bạn e-mail hoặc hiển thị tin nhắn bật lên về các dịch vụ và cập nhật của LV BET.

3. Giao tiếp với người sử dụng các dịch vụ của LV BET.

4. Cho phép tham gia vào các dịch vụ tương tác, giải đấu, chương trình khuyến mãi nói chung.

5. Thông báo cho bạn về những thay đổi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

6. Cải thiện hoặc sửa đổi các dịch vụ và chính sách của LV BET.

7. Tổ chức các cuộc thi đấu, chương trình khuyến mãi và phần thưởng (bao gồm liên hệ với người tham gia, đánh giá thông tin mục tham gia, phân bổ giải thưởng, nộp thuế, v.v.).

8. Phục vụ các mục đích về thuế, pháp lý và thanh toán.

9. Phục vụ các mục đích liên quan đến thanh toán theo quy định của luật pháp EU (GDPR).

10. Phục vụ mọi mục đích pháp luật, bao gồm chống rửa tiền.

11. Tạo hồ sơ và cá nhân hóa thông tin tiếp thị, ưu đãi và chiến dịch quảng cáo của LV BET mà LV BET hiển thị trên trang web của mình cũng như trang web của bên thứ ba và/hoặc các dịch vụ dựa trên dữ liệu tổng hợp mà chúng tôi thu thập được từ bạn.

12. Xử lý thanh toán trực tuyến.

13. Xác minh tuổi và các thông tin cá nhân khác của bạn nếu cần thiết.

14. Cấu hình và quản lý tài khoản người dùng của bạn.

15. Hoàn thành các thủ tục tuân thủ mà LV BET phải thực hiện.

16. Giám sát các giao dịch để tránh hành vi gian lận và rửa tiền.

LV BET có thể tạo hồ sơ dữ liệu cá nhân thu thập được để điều chỉnh nội dung giao tiếp theo nhu cầu của bạn.

LV BET không sử dụng các thuật toán đối với dữ liệu đã lập hồ sơ của bạn để đưa ra quyết định tự động có thể ảnh hưởng đến các quyền cá nhân của bạn hay bất cứ quyền nào phát sinh từ hợp đồng giữa LV BET và bạn. Nghĩa là LV BET không đưa ra đề xuất tự động dưa trên hành vi của bạn trong các trò chơi.

Tuy nhiên, theo pháp luật và các điều kiện của giấy phép, LV BET có nghĩa vụ giám sát người chơi của mình để xác định những người đang hoặc có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến cờ bạc. Dựa trên dữ liệu mô tả người chơi duy nhất, một thuật toán đặc biệt cung cấp cho chúng tôi ước tính xác suất về khả năng nghiện cờ bạc, cho phép LV BET tương tác với những người chơi đó để đề xuất giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Các quyết định dựa trên dự đoán không được tự động đưa ra mà không có sự can thiệp của con người.

CHÚNG TÔI SẼ LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO L U?

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích và nghĩa vụ pháp lý được nêu ở phần trên của Chính sách Quyền riêng tư này. Việc cung cấp cho bạn đầy đủ chức năng của các dịch vụ trong khi vẫn tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành là phù hợp với lợi ích hợp pháp của LV BET. Các quy định này nêu rằng LV BET có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian mười năm sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, LV BET sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin của bạn – Nếu không thể xóa (do dữ liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), chúng tôi sẽ lưu trữ, cách ly và bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn để không bị tiếp tục sử dụng cho đến khi có thể xóa.

Lý do chính để chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn đóng tài khoản là:

1. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp EU/địa phương (quy định về chống rửa tiền, quy định về chống gian lận và/hoặc cấp phép.

2. Để thiết lập và bảo vệ chúng tôi trước những khiếu nại pháp lý có thể được đưa ra.

MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ

Khi chúng tôi có được sự chấp thuận phù hợp (tùy thuộc vào lựa chọn của bạn) và/hoặc cơ sở hợp pháp,các đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi có thể xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép chúng tôi giao tiếp với tất cả khách hàng qua điện thoại, e-mail, thông báo đẩy, SMS (thông qua nhà cung cấp nền tảng gửi tin nhắn) và thông báo về các giải thưởng và/hoặc quà tặng từ các nhà cung cấp, v.v.

Sự chấp thuận cho phép xử lý này có thể được thay đổi toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào bằng cách vào mục cài đặt “Tài khoản của tôi”. Nếu bạn cần thêm thông tin về vấn đề này, hãy cho chúng tôi biế tại đây

Tất cả thông tin tiếp thị của chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn cách ngừng nhận một số loại thông tin tiếp thị nhất định. Quá trình xử lý yêu cầu này có thể cần đến 48 giờ để hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan để tiếp thị sản phẩm của họ khi chưa có sự chấp thuận trước của bạn.

Cuộc gọi điện thoại

Các cuộc gọi điện thoại đến và từ Trung tâm Liên hệ Khách hàng có thể được ghi âm cho các mục đích đào tạo và bảo mật cùng với việc xử lý các yêu cầu phát sinh từ dịch vụ mà bạn được hưởng.

XÁC THỰC HAI YẾU TỐ

Xác thực hai yếu tố tăng thêm mức độ bảo mật cho tài khoản LV BET của bạn.

Mỗi khi đăng nhập vào tài khoản LV từ thiết bị hoặc quốc gia mới, bạn sẽ cần có mã xác thực gồm 6 chữ số được gửi đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp khi đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã được tạo tại thời điểm đăng nhập. Để thực hiện, bạn chỉ cần nhập mã SMS trên di động hoặc e-mail của bạn vào trường “Token”.

Quy trình này sẽ bảo vệ tài khoản của bạn trước những hoạt động bất thường hoặc khả năng bị bên thứ ba truy cập bằng cách ngăn cản những người không xác định, ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không nhận được mã xác thực, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

COOKIE

LV BET và các đối tác bên thứ ba của mình (quảng cáo và phân tích) sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập dữ liệu, ví dụ như cookie, bọ web và các công nghệ khác để cải thiện và tùy chỉnh các dịch vụ, trang web và trải nghiệm của bạn; cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ mà không phải nhập lại tên người dùng hay mật khẩu; hiểu về quá trình sử dụng dịch vụ và lợi ích của khách hàng; xác định xem một e-mail đã được mở và tương tác hay chưa; cung cấp cho bạn những tin nhắn quảng cáo phù hợp.

1. Khi tối cần thiết. Các cookie này và công nghệ tương tự ghi nhớ lựa chọn bạn đưa ra, ví dụ như ngôn ngữ hoặc các tham số tìm kiếm. LV BET sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn trải nghiệm được điều chỉnh phù hợp hơn với lựa chọn của bạn.

2. Để nâng cao hiệu suất và khả năng phân tích. Các cookie này và công nghệ tương tự thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với dịch vụ và cho phép LV BET cải thiện cách thức vận hành của các dịch vụ đó. LV BET sử dụng cookie Google Analytics để hiểu cách người truy cập đến và tìm duyệt các sản phẩm cũng như trang web của chúng tôi nhằm xác định những khía cạnh cần cải thiện: điều hướng, trải nghiệm người dùng và chiến dịch tiếp thị.

3. Cookie Nhắm mục tiêu hoặc Cookie Quảng cáo. Các cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để điều chỉnh quảng cáo sao cho có liên quan và phù hợp với những gì bạn quan tâm. Chúng ghi nhớ những trang web bạn đã truy cập và thông tin này được chia sẻ với các bên khác như nhà cung cấp dịch vụ công nghệ quảng cáo và nhà quảng cáo.

4. Cookie mạng xã hội. Các cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ trên mạng xã hội hoặc nút “thích” trên trang web của chúng tôi, liên kết tài khoản của bạn hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi qua trang web mạng xã hội. Mạng xã hội sẽ ghi lại những dữ liệu đó và có thể liên kết với các hoạt động nhắm mục tiêu/quảng cáo.

Để chọn không tham gia chính sách cookie của chúng tôi, bạn có thể cài đặt trình duyệt bằng cách thay đổi các tùy chọn để ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ những trang web bạn truy cập. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, có thể bạn sẽ không sử dụng được tất cả khía cạnh của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. LV BET và các đối tác bên thứ ba cũng thu thập thông tin bằng bọ web (còn được biết đến là pixel theo dõi). Nhiều trình duyệt có công cụ quản lý riêng để loại bỏ các đối tượng lưu trữ cục bộ HTML5. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể từ chối những cookie và công nghệ khác tối cần thiết cho các dịch vụ.

CHIA SẺ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN

LV BET chia sẻ thông tin với bên thứ ba giúp LV BET vận hành, cung cấp, cải thiện, tích hợp, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị các dịch vụ của mình một cách bảo mật. LV BET sẽ đảm bảo rằng tất cả các mối quan hệ liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu cá nhân đều chịu sự ràng buộc của hợp đồng có bao gồm các thông tin và điều khoản cụ thể theo quy định của GDPR.

LV BET làm việc với đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phát triển trang web và ứng dụng, phần mềm trò chơi, lưu trữ, bảo trì, sao lưu, chứa đựng, cơ sở hạ tầng ảo, xử lý thanh toán, phân tích và các dịch vụ khác. Trong quá trình hợp tác, có thể họ sẽ cần truy cập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng bao gồm nhà cung cấp phần mềm, nhà cung cấp hệ thống thanh toán, đơn vị xử lý hoạt động tiếp thị của LV BET, đơn vị phân khúc người dùng và/hoặc xử lý người dùng cho LV BET. Nếu một nhà cung cấp dịch vụ nào đó cần truy cập thông tin về bạn để thực hiện dịch vụ với tư cách là đại diện cho LV BET, họ có thể thực hiện việc đó theo hướng dẫn nghiêm ngặt từ LV BET, bao gồm các chính sách và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn tại mọi thời điểm.

Nếu pháp luật yêu cầu, LV BET có thể tiết lộ thông tin của bạn cho Cảnh sát hoặc cơ quan công quyền khác – bao gồm nhưng không hạn chế địa chỉ IP và chi tiết về những hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không trung thực, ví dụ như lợi dụng hình thức thanh toán hoặc đánh giá rủi ro bảo mật.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong nội bộ Tập đoàn LV BET và với các tổ chức sau:

– Cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý và các cơ quan pháp luật khác.

– Cơ quan tham khảo tín dụng.

– Cơ quan phòng chống gian lận.

– Cơ quan xác minh danh tính.

– Cơ quan quản lý thể thao.

– Tổ chức giới thiệu bạn cho chúng tôi.

– Bên thứ ba mà bạn yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin.

– Bên thứ ba cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu.

– Các bên thứ ba cho phép chúng tôi tuân thủ quy tắc về khả năng chi trả (nếu có thể áp dụng).

LV BET chia sẻ dữ liệu của những người chơi cư trú tại Anh Quốc hoặc Bắc Ireland với GAMSTOP, một dịch vụ tự cấm đánh bạc miễn phí, nhằm giúp cư cân Vương quốc Anh tránh các hoạt động chơi cờ bạc trực tuyến. Bạn có thể tìm Chính sách Quyền riêng tư của GAMSTOP tại ĐÂY.

CHUYỂN DỮ LIỆU RA NGOÀI KHU VỰC EEA

Bằng cách đồng ý cho phép chuyển dữ liệu cho bên thứ ba, bạn cũng đồng ý rằng bên thứ ba đó có thể nằm ngoài khu vực EEA. Luật về quyền riêng tư tại các quốc gia này có thể không có cùng mức độ bảo vệ như quốc gia của bạn hay EEA. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Liên minh Châu u sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện để đảm bảo rằng hoạt động đó nằm trong giới hạn mà GDPR quy định. Quá trình này phụ thuộc một phần vào phán xét của Ủy ban Châu u về tính đầy đủ của các biện pháp bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân được áp dụng tại quốc gia nhận và điều này có thể thay đổi theo thời gian.

Nếu LV BET chia sẻ dữ liệu của bạn ra ngoài khu vực EEA, LV BET sẽ tuân thủ các điều khoản hợp đồng EU tiêu chuẩn hoặc Khung Bảo vệ Quyền riêng tư cho phép bạn chuyển dữ liệu và cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp một cách hợp pháp.

BIẾT QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có các quyền theo quy định của GDPR. Các quyền đó bao gồm:

1. Quyền rút lại chấp thuận; tuy nhiên, điều này sẽ không làm mất hiệu lực những hoạt động xử lý đã được chấp thuận trước đó.

2. Quyền được nhận thông tin. Bạn có quyền được nhận thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý và lý do.

3. Quyền truy cập. Bạn có quyền yêu cầu bản sao của dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ.

4. Quyền chỉnh sửa. Nếu dữ liệu cá nhân không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung những dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ.

5. Quyền bị lãng quên. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình khi không có cơ sở hợp pháp buộc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân đó. Quyền này chỉ áp dụng trong một số tình huống cụ thể, vì các nghĩa vụ pháp lý có bao gồm khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu.

6. Quyền hạn chế/phản đối xử lý. Trong một số trường hợp, bạn có quyền phản đối hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình, nếu quá trình xử lý này dựa trên sự chấp thuận hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Tuy nhiên, dù cho bạn phản đối hay muốn hạn chế quá trình xử lý, nếu có căn cứ hợp pháp hoặc nghĩa vụ pháp lý thuyết phục, chúng tôi vẫn phải tiếp tục quá trình xử lý đó.

7. Quyền yêu cầu dữ liệu di động. Bạn có quyền yêu cầu được cung cấp dữ liệu cá nhân của mình theo định dạng có kết cấu, thông dụng và có thể đọc trên máy (GDPR Điều 20) và chuyển dữ liệu đó cho bên khác. Quyền này áp dụng cho dữ liệu cá nhân có quá trình xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn và được thực hiện bằng biện pháp tự động.

8. Các quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động. Bạn có quyền không tuân thủ quy trình ra quyết định tự động khi quyết định đó có ảnh hưởng đáng kể đối với bạn; bạn có thể yêu cầu sự can thiệp của con người nếu phù hợp. Bạn cũng có quyền thể hiện quan điểm của mình và tranh luận về các quyết định.

9. Quyền rút lại. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận đã cung cấp cho chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (đối với các hoạt động tiếp thị của chúng tôi) và trong trường hợp quá trình xử lý này dựa trên những gì chúng tôi coi là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng LV BET tuân thủ một số quy định của EU/địa phương, do đó, một số quyền nêu trên có thể không được áp dụng khi quá trình xử lý:

– Là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng pháp lý với bạn.

– Được luật pháp EU/địa phương ủy quyền hoặc thực thi.

– Điều này dựa trên sự chấp thuận rõ ràng của bạn.

LV BET được pháp luật yêu cầu lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, điều này dựa trên các quy định pháp lý hiện hành về chống rửa tiền. Điều vô cùng quan trọng là bạn cần hiểu rằng chúng tôi làm mọi việc trong thẩm quyền của mình để tuân thủ các yêu cầu của bạn, nhưng trên hết, chúng tôi phải tuân thủ GDPR và các luật khác của EU/địa phương.

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ quyền nào của mình, vui lòng liên hệ [email protected] và mô tả yêu cầu của bạn hoặc sử dụng MẪU YÊU CẦU CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

LV BET có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. LV BET sẽ đăng các thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư lên trang này và nếu các thay đổi đó là quan trọng, một thông báo nổi bật hơn sẽ được cung cấp bằng cách thêm thông báo vào trang chủ, màn hình đăng nhập hoặc gửi cho bạn thông báo qua e-mail. LV BET cũng sẽ giữ lại các phiên bản trước của Chính sách Quyền riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn có thể xem lại. LV BET khuyến khích bạn xem lại Chính sách Quyền riêng tư hiện tại mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để nhận được thông tin cập nhật về các biện pháp liên quan đến dữ liệu của chúng tôi cũng như những gì bạn có thể thực hiện để giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Bu makaleyi değerlendiyse ve ek olarak birebin hakkında daha çok informasyon verilecek isterseniz, web sayfamızı ziyaret edin.